* Aktuality

 

GENERÁLNÍ PARTNER
 
 
 
HLAVNÍ PARTNER
 
     
 
MEDIÁLNÍ PARTNEŘI
 
 
 
 
 
 
 
 
 
DISTRIBUCE
 
 
Výroba filmu byla podpořena Českou republikou prostřednictvím Státního fondu kinematografie z programu filmových pobídek
 
 

 

*

Dvojníci

Ukázka ze scénáře

Interiér – gymnázium, třída, den

Honza vejde do třídy, třída ho zaregistruje, studenti se nijak horlivě vrací na místa a stoupají si na pozdrav.

Honza si před ně stoupne. Pak si všimne, že Patrik Hrubeš sedí dál, hledá něco v mobilu.

 

  HONZA:
Sednout.
Jde si sednout za katedru.

Chvíli se rozhlíží po třídě, neví, jak začít.

 
  Tak co jsme brali posledně? 
Nikdo mu neodpoví, Honza se podívá na dívky v první lavici.   
 

No?

STUDENTKA 1:
Aristotela.  

HONZA:
Výborně. Píšu ti jedna.

Třída se po sobě překvapeně podívá.   
 

Dej mi žákovskou.

STUDENTKA 1:
(konsternovaně)
Já nemám žákovskou. 

Třída si myslí, že se zbláznil.   
  HONZA:
To je ale nepřipravenost na výuku. 
Patrik se pobaveně ušklíbne.   
  PATRIK HRUBEŠ: 
(k sousedům)
Ten je nalitej, ne?
Studentka zatím Honzovi říká:   
  STUDENTKA 1:
My je ale nemáme nikdo.  
Její sousedka vysvětluje  
  STUDENTKA 2:
Na gymplu žákajdy nejsou.  
Honza pochopí, že nejlepší obrana je útok:   
  HONZA:
(stroze)
Myslíš, že to nevím?!

Vstane a prochází se po třídě.
Zastaví se u Patrika, který má na uších sluchátka a hraje si s mobilem. Mobil je něco lepšího, dražšího.
Honzu mobil zaujme.
Vezme mobil do ruky a prohlíží si ho, líbí se mu.

 
 

PATRIK HRUBEŠ:
Co je?  

HONZA:
Víš, že to tu nemá co dělat? 

Patrik se na něj drze podívá:

 

  PATRIK HRUBEŠ:
A co?  
HONZA:
Takže se to zabavuje.
 
Vytáhne telefon ze sluchátek a strčí ho do kapsy.   
  Přijď si na konci školního roku. 
To se Patrikovi vůbec nelíbí. Prudce vstane.   
  PATRIK HRUBEŠ:
Počkej, ty vole…! 

Honza ho popadne rukou za pusu a sevře mu ji.
Patrik i třída jsou reakcí jindy mírného pedagoga zaskočeni. 

 
  HONZA:
Tak takhle ne, mladej. Teď si sedneš na prdel a budeš se chovat slušně. Je to jasný?
 

Konsternovaný Patrik se vzmůže na chabé zakývání hlavy.
Natálie je tátou mile překvapená.
Honza Patrikovi ještě sebere sluchátka a dá si je také do kapsy.
Pak jde k tabuli. 

 
  Tak a teď si každej vezmete papír a napíšete mi všechno, co vo tom chlapovi,  
Luskne prsty a ukáže na studentku v první lavici, ta mu napovídá:   
 

STUDENTKA 1:
Aristoteles…  

HONZA:
Správně, Aristoteles… Napíšete mi všechno, co vo něm víte. 

Vezme křídu a napíše na tabuli ARYSTOTELES   

 

 
Copyright © 2020 Bio Illusion, s.r.o.